Privacy statement

Privacy statement

Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens

Privacy statement

Het Radio Advies Bureau hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor treffen wij zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement kunt u dan ook informatie over de wijze waarop wij met de persoonsgegevens omgaan terugvinden.


1 Wat zijn persoonsgegevens?

Als u bij ons meedoet aan een winactie, vragen wij u om persoonsgegevens zoals uw naam en adres.
De Wet bescherming persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die wij met u in verband kunnen brengen. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van deze gegevens noemen wij het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens, dit is een begrip uit de wet.

2 Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Het verwerken van persoonsgegevens omvat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Voorbeelden hier van zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

3. Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Het Radio Advies Bureau heeft uw gegevens nodig als u deelneemt aan de winactie. Deze gegevens zijn nodig om in de tweede helft van juni een winnaar te trekken uit alle participanten die een DAB+ radio willen winnen.

4. Wat wordt er met uw persoonsgegevens gedaan?

Wij gebruiken alleen de persoonsgegevens om een winnaar voor de DAB+ radio te trekken.
Zodra de actie is afgelopen en de winnaar bekend is zal het Radio Advies Bureau alle gegevens vernietigen.

5. Welke persoonsgegevens verzamelt het Radio Advies Bureau?

Het Radio Advies Bureau vraagt enkel om persoonsgegevens als een stemmer deel wilt nemen aan de winactie.

Indien een stemmer deelneemt worden de volgende gegevens van hem of haar gevraagd:
• Naam
• Woonplaats
• E-mailadres
• Gegevens over deelname aan de actie

6. Hoelang bewaart het Radio Advies Bureau uw gegevens?

Het Radio Advies Bureau bewaard uw gegevens tot de winactie is beëindigd en de winnaar(es) bekend is gemaakt. Daarna zullen alle gegevens zorgvuldig worden vernietigd.

7. Deelt het Radioadvies Bureau uw gegevens met derden?

Nee, het Radio Advies Bureau verstrekt geen gegevens aan derden, deze zullen enkel voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt.

 © de beste radiocommercial 2019 - Website door Pieter Smit Media
0:00 / 0:00